Вход

Єдиний податок (звітність)

ЄДИНИЙ ПОДАТОКІ. На сьогодні спрощена система оподаткування – особливий механізм справляння податків/зборів, ведення спрощеного обліку/звітності – представлена чотирма групами платників єдиного податку (ст. 291 Податкового кодексу України, далі - ПКУ), а саме:

I. ФОП, які здійснюють роздрібний продаж товарів на ринках або надають побутові послуги населенню, без найманих працівників (п.291.4 ПКУ, див. таблицю нижче)

II. ФОП, які надають послуги платникам ЄП/населенню, виготовляють/реалізують товари, провадять ресторанний бізнес; можуть використовувати найману працю

III. ФОП/ЮО, необмежена кількість найманих працівників; можуть бути платниками ПДВ, обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн./рік

IV. Сільгоспвиробники, обіг та кількість працівників – без обмежень (не є предметом розгляду даної статті)


Групи платників єдиного податку (ЄП):

   І група

ІІ група

3 група ЄП  (ФОП+ЮО)
Обсяг доходу за рік

300 тис. грн.

1,5 млн. грн.

5 млн. грн.
Вид діяльності

- ФОП,

- не використовують працю найманих осіб

- виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках - проводять

діяльність з надання  побутових послуг населенню

- ФОП

- діяльність з надання послуг/побутових

- платникам єдиного податку  та/або  населенню

- виробництво /
продаж товарів

- діяльність у сфері ресторанного господарства

- будь-який вид діяльності, що не заборонено ПКУ (напр., посередницькі послуги купівлі-продажу, оренда, виробництво, торгівля)
К-сть найм. осіб 0 0-10 Кількість необмежена
Ставка ЄП

до 10% мін. з/п (137,8 грн.)

(з 01.01.2016 р.);

 

до 20%  мін.з/п (275,6 грн. з 01.01.2016 р.); 

 

 3% - від доходу якщо ФОП платник ПДВ

 5%- від доходу (без ПДВ)

ПДВ Не є платником Не є платником Може бути платником ПДВ
Звітність Раз на рік Раз на рік По квартально
Період сплати

авансом і не пізніше 20 числа поточного місяця

авансом і не пізніше 20 числа поточного місяця після здачі декларації протягом 10 днів

РРО

/готівкові операції

Не застосовується

Обов'язкове застосування з 01.01.2016 р.

З 01.07.2015 р. – обов’язкове застосування касових апаратів, якщо дохід вище 1 млн.грн.

Виключення: провадження діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної  торговельної мережі через засоби пересувної мережі (п.296.10 ПКУ)

Обов'язкове застосування з 01.07.2015р. згідно норм ПКУ

 
ІІ Нюанси роботи платника ЄП ФОП 3 групи

Найменування Суть Підстава, норма ПКУ
Сума доходу/рік 20 млн. грн п. 291.4
Кількість найманих працівників Без обмежень
Види діяльності Будь-які, крім неприпустимих для платника ЄП п.п. 291.5.1
Ставка ЄСВ від 22 % мін. з/п, ФО-П визначає самостійно, за себе  
Чи потрібно РРО Так, з 01 липня 2015 р.  
ПДВ 3% / 5% - платник/неплатник ПДВ п.293.3
Виключення ставки ЄСВ

15% від суми

  • перевищення граничного обсягу доходу;
  • доходу за інший спосіб розрахунку ніж грошовий;
  • доходу за види діяльності, які не дають права застосування спрощеної системи оподаткування,
п.293.4
Виконані роботи / надані послуги Виключно грошова форма (готівкова/безготівкова) п.291.6

 
ІІІ  Податковий (звітний) період, ведення обліку, складання і подання звітності для платника ЄП 3 групи ФОП

Найменування ФОП 3 група платник ЄП Норма ПКУ

Загальний порядок

/новостворені

/реорганізація

Календарний квартал

/протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації

/ перше число місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено податкові зобов'язання і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування

п.п.294.1-5
Ведення обліку

Не платник ПДВ – ведеться книга обліку доходів; щоденно

Платник ПДВ – облік доходів та витрат; книга реєструється у ДФС

п. 296.1.1

п. 296.1.2

Складання та подання звітності

Податкова декларація щоквартально наростаючим підсумком

За місцем податкової адреси

п.296.3
Строки подачі звітів

за 1 кв. 2016 року – до  10 травня 2016 року

за півріччя 2016 року – до 09 серпня 2016 року

за три квартали 2016 року – до 09 листопада 2016 року

за 2016 рік – до 09 лютого 2017 року

Способи передачі звітів з єдиного податку

- особисто платником податків або уповноваженою особою;

-  надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб

 
РРО з 01 липня 2015 р., виключення – для здійснення діяльності на ринках, продаж товарів дрібно роздрібних, ч/з засоби пересувної мережі п. 296.10

 

Детальніше

Надалі більш детально розглянемо платника ЄП 3 групи ФОП:

- Єдиний податок - 3% (з ПДВ), 5% (без сплати ПДВ). Розмір податку розраховується по спеціальним правилам і напряму і залежить від суми доходу, згідно своєї ставки оподаткування. Це чітко зафіксована сума і не підлягає щорічному перегляду.

- Існує додаткова ставка податку  (ст. 293.4 ПКУ) згідно якої:
    -15% - на суми перевищення граничного обсягу доходу, що дає можливість застосовувати ЕП;
    -15%- на дохід отриманий від провадження діяльності , яка не відображена у свідоцтві  платника податку 3групи;
    -15% на дохід отриманий при застосуванні не грошової форми розрахунків;
    -15%- на дохід отриманий від виду діяльності,яка не дозволяє бути підприємцю платником ЕП.

2. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для підприємців 3 групи ЄП застосовується  ставка - 22%. Розмір бази оподаткування  вони  можуть обирати самостійно. Враховується мін. з/п, встановлена для місяця, за який здійснюється відрахування. Сплата ЄСВ з мін. з/п гарантує підприємцю мінімальну пенсію.

ЄСВ сплачується до 20-го числа місяця, що є наступним за звітним. 22% — обов’язкові відрахування до Пенсійного фонду та Фонду загальнодержавного соц. страхування на випадок безробіття.  

3. Платники ЄП 3 групи ФОП не є платниками наступних податків та зборів  (ст.297.1 ПКУ):  

    -  податку на прибуток підприємств;
    - податку на доходи фізичних осіб  ( доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності  платника ЄП 3групи (фізичної особи);
    - податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, крім податку на додану вартість, що сплачується фіз. особами та юр. особами, що обрали ставку ЄП  підпунктом 1 пункту 293.3 ст. 293 цього Кодексу.
    - податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками ЄП 3 групи.   

4. РРО - реєстратор  розрахункових операцій.

Платники ЄП 3 групи незалежно від обраного виду діяльності, зобов’язані використовують РРО  (касові апарати / готівкові розрахунки). Увага! Виключення - платники єдиного податку третьої ФОП групи при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій (п.296.10 ПКУ).

5.Ведення книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат платниками єдиного податку  3 групи .

Обов’язок ведення книги  «Обліку доходів» та книги «Обліку доходів та витрат» визначений ст. 296 Податкового кодексу України.

Форма книги «Обліку доходів»  та книги «Обліку доходів та витрат» затверджена Міністерства фінансів Наказом  від 19.06.2015 №579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення»

6. Здача декларації платниками ЄП 3 групи:

Платники ЄП 3 групи  подають декларацію щоквартально

Строки подачі звітів:
за 1 кв. 2016 року – до 10 травня 2016 року;
за півріччя 2016 року – до 09 серпня 2016 року;
за три квартали 2016 року – до 09 листопада 2016 року;
за  2017 рік – до 09 лютого 2017 року.

7. Способи передачі звітів з єдиного податку:

-  особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
-  надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо   реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

8. Які розділи декларації повинен заповнювати платник ЄП  3 групи?

Фізична особа – підприємець платник ЄП 3 групи заповнює:

  1. Перший розділ «Загальні відомості»;
  2. Четвертий розділ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку III групи»;
  3. Шостий розділ «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку»;
  4. Сьомий розділ заповнюється тільки у разі виправлення самостійно виявлених помилок за минулі періоди. 

 

Підсумуємо зміни, які відбулися у спрощеній системі  у 2015 р.

- об'єднано ЄП з фіксованим с /г податком
- зменшена кількість груп ЄП
- знижені ставки єдиного податку для 3 групи ФОП
-  поступово вводяться касові апарати при готівкових розрахунках
- збільшується  річний  оподатковуваний дохід
- запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ з 01 липня 2015 р.

Оставить комментарий