Вход

Юридические консультации

Умови та порядок реєстрації простого товариства

yak sklasti dogovir pro servituteЗаконодавство України знаходить у постійному розвитку та трансформації. Особливо це стосується правових аспектів здійснення господарської діяльності на арені Українських реалій. Так, Цивільним кодексом України, передбачено ведення бізнесу без створення юридичних осіб складних організаційно-правових форм, а саме – надана змога діяти через договір про спільну діяльність. Сторонам договору ЦКУ надає право здійснювати свою діяльність шляхом об’єднання вкладів або без такого об’єднання. Перший випадок стосується саме такого інституту як просте товариство.

Законодавцем чітко не вказано хто може бути учасником простого товариства і так само не передбачено вимог щодо його кількісного складу. Ця норма є диспозитивною, як і інші норми, що стосуються договірного права. Аналізуючи норми ЦКУ можна лише дійти висновку, що договір про спільну діяльність має бути як мінімум двосторонній. Вклади учасників простого товариства можуть бути як грошово-майновими, так і у вигляді професійних знань, навичок, вмінь, ділової репутації та звязків. У відносинах з контрагентами та державними органами від імені простого товариства діє уповноважена особа, якщо інше не передбачено договором простого товариства. Договори про спільну діяльність реєструються в ДПІ, якщо спільна діяльність провадиться на території України. Так, абзацом 3 пункту 3.5 Розділу 3 Порядку обліку платників податків і зборів (далі - Порядку) передбачено, що договір про спільну діяльність береться на облік шляхом додаткового взяття на облік уповноваженої особи. Той же підпункт регламентує, що додаткове взяття на облік уповноваженої особи здійснюється шляхом її реєстрації платником податку на додану вартість. Тобто, уповноваженою особою може бути лише субєкт господарювання, зареєстрований платником ПДВ.

                 У разі, якщо у Вас виникають питання щодо реєстрації договору про спільну діяльність, зверніться до юристів нашої компанії, які компетентно та якісно допоможуть Вам розібратися у всіх тонкощах застосування законодавства України.

Порядок легалізації іноземної інвестиції до статутного капіталу на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю

20131128161048Правова регламентація інституту іноземного інвестування перебуває у стадії розвитку та трансформації. Легалізація іноземної інвестиції включає наступні етапи:

1. Внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР ЮО,ФО-П та ГФ, зокрема до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю.

Важливим є розуміння процедури входження іноземного інвестора до вже зареєстрованої юридичної особи. Держкомпідприємництво у листі № 4329 від 08.04.2010 запевняє, що при проведенні державної реєстрації змін до статуту Товариства у зв’язку з вступом до юридичної особи нового учасника та збільшення розміру статутного капіталу можливо затвердження вказаних питань одним документом – рішенням, але на практиці юридичні особи стикаються з колізіями в законодавстві та недостатністю їх законодавчого урегулювання. Так, при вступі нового учасника до Товариства з обмеженою відповідальністю та зміні розміру статутного капіталу за рахунок додаткового внеску нового учасника фактично змінюється процентне співвідношення розподілу часток у статутному капіталі Товариства на що ч. 2. Ст. 51 Закону України «Про господарські товариства» передбачена заборона, якщо інше не передбачено статутом. При підготовці документів для реєстрації юридичної особи зазвичай дану норму у статуті не конкретизують через, що іноземний інвестор, що вступає до юридичної особи стає незахищеним та на практиці можуть виникнути проблеми з митницею при митному оформленні внеску. Тому доцільним є розмежування входу нового Учасника до Товариства з обмеженою відповідальністю у зв’язку з купівлею частини у статутному капіталі юридичної особи, затвердження нової редакції статуту в якій встановлена можливість зміни співвідношення часток у статутному капіталі та збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового внеску іноземного інвестора. Важливим є також те, що ст. 5 Закону України «Про режим іноземного інвестування» встановлено, що внесок у статутний капітал оцінюється у іноземній валюті та національній валюті України за домовленістю сторін. Перелік документів, необхідний для проведення державної реєстрації змін передбачений у ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Чи обов'язкова згода члена подружжя при продажу частки у ТОВ?

8 400x300

Неоднозначним та одіозним питанням в українському законодавстві є питання права на дохід одного з членів подружжя від корпоративних прав на частку у статутному капіталі. Таке питання зокрема виникає, коли договір-купівлі продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю був укладений без згоди члена подружжя, який фактично не є його учасником.

Досліджуючи правову позицію нашого законодавця та судову практику засновану на ній, дуже важко дійти окремого висновку.

Так, загалом, Сімейним кодексом України у ст. 60 встановлено, що  майном набутим на праві спільної сумісної власності є те, яке набуте подружжям під час шлюбу. Постановою Пленуму Верховного суду України від 21.12.2007 № 11 узагальнено, що майно, передане засновниками (учасниками) товариству знаходиться у його власності, а тому внесок до статутного капіталу господарського товариства не може бути об'єктом  права спільної сумісної власності подружжя. Виходячи зі змісту чч. 2, 3 ст. 61 СК України, якщо вклад до статутного капіталу господарського товариства зроблено за рахунок спільного майна подружжя, в інтересах сім’ї, той із подружжя, хто не є учасником товариства, має право на поділ одержаних доходів. У ст. 61 визначено, що «якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя». Подальше розпорядження учасником товариства його часткою в статутному капіталі з огляду на положення ст.ст. 116, 147 ЦК України є суб’єктивним корпоративним правом такого учасника й відчуження ним на власний розсуд частки в статутному капіталі не може вважатися відчуженням спільного майна подружжя проти волі іншого подружжя та не в інтересах сімї. Таким чином, чоловік чи дружина учасника Товариства з обмеженою відповідальністю має право тільки на частину доходу, отриманого за договором купівлі-продажу частки, об’єктом спільної сумісної власності виступає саме він.

Частиною 2 статті 65 СК України передбачено, що при укладанні договору одним з членів подружжя, стосовно об’єкта спільної сумісної власності, обов’язковою є згода іншого члена подружжя. Дане положення забезпечується можливістю оспорювання дійсності правочину, укладеного за відсутності згоди. Водночас, законодавчо не врегульовані вимоги щодо форми здійснення згоди зацікавленої дружини чи чоловіка. В чинному сімейному законодавстві міститься лише одне виключне положення, що диктує форму згоди -, якщо укладений правочин підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації. В цьому випадку згода чоловіка чи дружини викладається письмово та підпис на ній підлягає нотаріальному посвідченню. Проте, Цивільним кодексом України взагалі не передбачено в якій формі укладається договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ, тобто не встановлена вимога щодо його обов’язкового нотаріального посвідчення та (або) державної реєстрації.

Підсумовуючи вищевикладене, що у статутному капіталі ТОВ, як об'єкт корпоративних прав, не підлягає розподіленню. Членом подружжя, що не є учасником, може претендувати лише на отриманий дохід від продажу корпоративних прав.

Для збереження нервових клітин та уникнення судових спорів радимо укладати договір купівлі-продажу частки у нотаріальній формі та посвідчувати згоду чоловіка чи дружини учасника ТОВ відповідно нотаріально.

Як безкоштовно перевірити торгову марку в Україні?

           932045  Первинне місце в українських нормативно-правових актах, що дають визначення торгової марки, посідає Цивільний кодекс. Так, згідно зі статтею 492, торговою маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Також кодексом передбачено , що такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

             Правилами складання і  подання   заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що торгова марка - це позначення, за  яким  товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Звідси можна підвести підсумок, торговою маркою можна вважати усе, що забезпечує відмінність товарів і послуг однієї особи від товарів та послуг іншої та не суперечить чинному законодавству України.

При розгляді заяви на реєстрацію торгової марки, фахівцями Укрпатенту здійснюється експертиза позначень на ідентичність або схожість, щоб унеможливити плутанину з раніше зареєстрованими чи поданими на реєстрацію позначеннями.

Щоб захистити свій час, нервові клітини та кошти від можливого завернення Ваших документів, пропонуємо інструкцію з пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими товарними знаками.

Сертификация сантехнических работ

blank certificate 7911070Декрет КМУ «Про стандартизацію і сертификацію» передбачує тільки сертификацію продукції, що прямо втановлено в ст. 14 вказаного Декрету 
«
Державна система сертифікації», за якою: Центральний орган виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання:
затверджує перелік продукції,  що  підлягає обов’язковій сертифікації, та визначає терміни її запровадження. Ст. 15 встановлено, що обов’язкова сертифікація на
відповідність вимогам нормативних документів проводиться органами з  сертифікації незалежно від  форми власності  виключно в державній системі сертифікації.

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений 01.02.2005 № 28 Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики не містить труб сталевих водогазопровідних, цей пункт був виключений 06.05.20.

Законодавчо урегульовані 3 види послуг, що сертифікуються в Україні: готельні, перукарські та з харчування, що встановлено відповідними нпа у цих сферах.

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів діяльності», що передбачує перелік діяльності, що підлягає обов’язковому ліцензуванню – ліцензується лише будівельні роботи 4-5 категорій складності. 

Вопросы, которые часто возникают при смене местонахождения плательщика налогов на другую административно-территориальную единицу.

ced06e4831Как осуществляется снятие с учета в старой ГПИ и взятие на учет в новой?

Процедура снятия с учета/взятия на учет начинается с направления ведомостей посредством ЕГР ЮО, ФЛ-П и ОФ фискалам у которых плательщик налогов находится по основному месту учета. Контролирующий орган вносит изменения в Единый банк данных юридических лиц или Реестр самозанятых лиц и передает ведомости в ЕГР о внесении изменений в Реестры Центрального контролирующего органа. Другими словами, в данном случае от плательщика налогов ничего не зависит и ему остается ждать сообщения баз ЕГР и фискалов.

Другим способом получения фискалами ведомостей о смене местонахождения является получение заявлений по форме 1-ОПП или 5-ОПП с обозначением «Изменения» государственной налоговой инспекцией по новому местонахождению. ГПИ вносит соответствующие изменения из заявления в реестры и формирует для фискалов по старому местонахождению данные о взятии на учет/снятии с учета в форме 11-ОПП.

В течении 20 дней после получения ведомостей или заявления о смене местонахождения старая ГПИ направляет контролирующему органу по новому адресу уведомление по форме 11-ОПП.

В течении 2 робочих дней с дня получения уведомления по форме 11-ОПП ГПИ по новому адресу осуществляет взятие на учет плательщика налогов по основному местонахождению, о чем вносит данные в соответствующие реестры. Если до даты истечения одного месяца с момента получения ведомостей о смене местонахождения (места проживания) новой ГПИ плательщик налогов не был взят на учет, то взятие на учет осуществляется автоматически в день истечения указанного срока.

Данные о взятии на учет новой налоговой формируются в уведомление по форме 11-ОПП и направляются в контролирующий орган по старому местонахождению, который в течении 2 рабочих дней снимает с учета плательщика налогов.

Зміни до порядку ведення реєстру неприбуткових організацій

a661bd52074040840845fcfe4697f06e
        Пунктом 2 Постанови КМУ "Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру" передбачено, що фіскали надсилатимуть усім неприбутковим підприємствам, установам та організаціям запити про встановлення відповідності статусу неприбутковості.

Зокрема органами ДФС будуть перевірятися установчі документи неприбутківців за наступними критеріями:

Ÿ - установчими документами неприбуткових підприємств, установ та організацій повинна передбачатися заборона розподілу отриманих ними доходів (прибутків) або їх частини засновниками (учасниками), членами, працівниками (за виключенням оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

Ÿ - установчими документами неприбуткових підприємств, установ та організацій має бути передбачена передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Вказане положення не поширюється на ОСББ.

На жаль, у більшості своїй, неприбутківцями дані вимоги законодавства ігнорувалися, а тому їх можуть позбавити статусу неприбутковості з 01.01.2017, бо, на протязі місяця від дня отримання запиту Фіскалів, неприбуткові підприємства, установи та організації повинні надати завірені ними копії установчих документів (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"). ЖБК необхідно надати завірені власноруч копії документів, для підтвердження дати прийняття в експлуатацію житлового будинку та факт спорудження/придбання будинку кооперативом.

Фіскали, розглянувши відповідні документи:

- включать неприбутківця до нового Реєстру– якщо він відповідає вимогам щодо неприбутковості;

- надішлють неприбуківцю повідомлення про невідповідність статусу неприбутковості.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, установчі документи яких Фіскали визнають такими, що не відповідають положенням п. 133.4 ст. 133 ПКУ, зможуть до кінця року внести необхідні зміни та знову подати документи органам ДФС.

Для отримання якісної консультації та внесення змін до установчих документів звертайтеся до нас. Компанія "ОлБізСервіс" допоможе Вам знайти спільну мову з органами ДФС.

Які існують наслідки для іноземців при порушенні правил перебування в Україні та незаконного перетинання державного кордону?

кордонСклад правопорушення та санкції за його вчинення у разі порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України передбачені ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Так до порушень іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні ч. 1 ст 203 КУпАП відносить:

● Проживання без документів на право проживання в Україні;

● Проживання за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився;

● Працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України;

● Недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання;

● Ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування;

● Неприбуття без поважних причин до визначеного місця навчання;

● Працевлаштування після в'їзду в Україну у визначений строк;

● Порушення правил транзитного проїзду через територію України.

За вказані види порушень законодавством передбачено накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, станом на сьогодні, розмір штрафу становить від 510 до 850 грн.).

У разі, якщо недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, були виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України, ч. 2 статті 203 КУпАП передбачає, як наслідок для порушника, попередження або накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що станом на сьогодні становить від 510 до 850 грн.).

Частиною 3 вказаної статті передбачені виключення щодо застосування санкцій при порушенні іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, а саме у разі, коли іноземці чи особи без громадянства з наміром отримати притулок чи бути визнаними в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, під час в’їзду в Україну незаконно перетнули державний кордон України і перебувають на території України протягом часу, необхідного для звернення із заявою про надання притулку чи заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

Що вважається незаконним перетинанням або спробою незаконного перетинання державного кордону України та можливі санкції за це встановлені ст. 204-1 КУпАП?

Так, до незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України відносяться такі дії:

●Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України;

●Перетинання або спроба перетинання державного кордону України в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів;

●Перетинання або спроба перетинання державного кордону України за документами, що містять недостовірні відомості про особу;

●Перетинання або спроба перетинання державного кордону України без дозволу відповідних органів влади.

                За вчинення даного виду правопорушення передбачено накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становить від 1700 до 3400 грн. ) або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Кваліфікуючими ознаками даного правопорушення є ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень зазначених вище. За це законодавець передбачує санкцію у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що становить від 3400 до 8500 грн.).

У вказаних порушеннях також передбачені винятки, за якими особа не притягується до адміністративної відповідальності, а саме у випадках прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з наміром отримати притулок чи бути визнаними в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, якщо вони звернулися із заявою про надання притулку чи заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

Не закрита вчасно підприємницька діяльність

"Чоловік колись давно був приватним підприємцем. Потім фактично припинив діяльність, але офіційно її не закрив (він каже, що тоді це була дуже довга процедура, потрібно було чекати в черзі кілька років). Один час носив порожні звіти в податкову і пенсійний , а потім і це закинув. Вже років 10 все так і "висить". Що йому загрожує за те, що він стільки років не здавав звіти? І що ви нам порадите робити в такій ситуації? "

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ НЕ ЗАКРИТИМ ВЧАСНО ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ"Вам не вдасться уникнути досить серйозних штрафних санкцій. Зараз припинити діяльність фізособи-підприємця можна за заявницьким принципом - просто подавши заяву держреєстратору (Закон України" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб -підприємців за заявницьким принципом ", який вступив в дію в липні 2014 року). Для цього у відділ з питань державної реєстрації/нотаріусу подаються такі документи: заява на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця і оригінал паспорта заявника. Якщо документи подає не сам підприємець, а його представник, ще необхідна довіреність. Після чого держреєстратор видає повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.
Але ця подача заяви про закриття підприємницької діяльності є підставою для проведення позапланових перевірок правильності нарахування та сплати податків (внесків). За результатами цих перевірок будуть визначені суми штрафів, але не менше 1700 грн ".

Всі ці перевірки перед закриттям підприємницької діяльності можуть зайняти багато часу. І тому рекомендуємо звернутися до наших фахівців компанії "ОлБізСервіс". Ми все зробимо надійно в найкоротші терміни і без перевірок. 

У нас можна замовити не тільки ліквідацію, але й інші послуги: реєстрацію підприємств, внесення змін до ЄДР, бухгалтерський та юридичний супровід та інші. Все буде виконано якісно і за вигідними цінами.

Смена юридического адреса предприятия

СМЕНА ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЯB предпринимательской практике нередки случаи, когда нужно сменить юридический адрес. Это может быть связано c различными причинами, но всегда сопряжено с определённой бюрократической волокитой. Сразу стоит оговориться, что не следует путать юридический и фактический адреса. Это могут быть совершенно разные местоположения. По юридическому адресу производится регистрация компании, и её почтовое обслуживание, то есть именно туда поступает необходимая документация. В то время, как фактический адрес может иметь совершенно другое расположение. Часто в мелких ФОП в роли юрадреса выступает место их прописки по паспорту. Соответственно, если прописка меняется, то нужна перерегистрация.