Вход
Материалы отфильтрованы по дате: октября 2015

ЯК ВИЗНАЧИТИ СТРОК ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКУ ЯКЩО ГРАНИЧНИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ВИХІДНИЙПри визначенні строку сплати податкового зобов'язання у разі, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, необхідно враховувати правову позицію Верховного Суду України, викладену в постанові від 09.06.2015 у справі № 21-18а15.

Так, у разі якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, граничним терміном подання такої декларації є перший після нього робочий день. При цьому початок відліку десятиденного строку для сплати визначеного в декларації податкового зобов'язання, встановленого п. 57.1 Податкового кодексу, пов'язано саме з таким першим робочим днем. Тобто позиція ВСУ полягає в тому, що десятиденний термін для сплати податку слід відраховувати від фактичної дати останнього дня подання податкової декларації за відповідний період.

Про це податківці повідомили в листі від 09.10.2015 р № 21 492/6 / 99-99-15-04-02-15.

Нагадаємо, раніше податківці у своїх роз'ясненнях «не дозволяли» переносити граничний термін сплати податків у зв'язку з перенесенням граничного строку подання декларації

ПЛАТНИКАМ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ОБЛІК РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВПодатківці нагадали, що резерв сумнівних боргів зобов'язані створювати всі підприємства, щоб мати можливість правильно відображати в балансі дебіторську заборгованість за відвантаженими товарами, виконання робіт чи надання послуг. Така заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто у фактичній сумі заборгованості.

Створення резерву сумнівних боргів на дату балансу супроводжується визнанням витрат на рахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги». З часом заборгованість, визнана безнадійною, списується за рахунок створеного резерву, відповідно, витрати під час списання заборгованості більше не відображаються.

Для визначення величини резерву сумнівних боргів підприємство може вибрати один з методів, наведених у п. 8 П (С) БО 10, а саме:

1) метод застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. За цим методом величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів;

2) метод застосування коефіцієнта сумнівності. Відповідно до цього методу величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат, а залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більше суми дебіторської заборгованості на ту саму дату.