Вход

Порядок легалізації іноземної інвестиції до статутного капіталу на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю

20131128161048Правова регламентація інституту іноземного інвестування перебуває у стадії розвитку та трансформації. Легалізація іноземної інвестиції включає наступні етапи:

1. Внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР ЮО,ФО-П та ГФ, зокрема до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю.

Важливим є розуміння процедури входження іноземного інвестора до вже зареєстрованої юридичної особи. Держкомпідприємництво у листі № 4329 від 08.04.2010 запевняє, що при проведенні державної реєстрації змін до статуту Товариства у зв’язку з вступом до юридичної особи нового учасника та збільшення розміру статутного капіталу можливо затвердження вказаних питань одним документом – рішенням, але на практиці юридичні особи стикаються з колізіями в законодавстві та недостатністю їх законодавчого урегулювання. Так, при вступі нового учасника до Товариства з обмеженою відповідальністю та зміні розміру статутного капіталу за рахунок додаткового внеску нового учасника фактично змінюється процентне співвідношення розподілу часток у статутному капіталі Товариства на що ч. 2. Ст. 51 Закону України «Про господарські товариства» передбачена заборона, якщо інше не передбачено статутом. При підготовці документів для реєстрації юридичної особи зазвичай дану норму у статуті не конкретизують через, що іноземний інвестор, що вступає до юридичної особи стає незахищеним та на практиці можуть виникнути проблеми з митницею при митному оформленні внеску. Тому доцільним є розмежування входу нового Учасника до Товариства з обмеженою відповідальністю у зв’язку з купівлею частини у статутному капіталі юридичної особи, затвердження нової редакції статуту в якій встановлена можливість зміни співвідношення часток у статутному капіталі та збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового внеску іноземного інвестора. Важливим є також те, що ст. 5 Закону України «Про режим іноземного інвестування» встановлено, що внесок у статутний капітал оцінюється у іноземній валюті та національній валюті України за домовленістю сторін. Перелік документів, необхідний для проведення державної реєстрації змін передбачений у ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

2. Митне оформлення іноземної інвестиції.

Важливо, щоб юридична особа, до статутного капіталу якої вноситься іноземна інвестиція, була акредитована у митних органах України.

Початковою стадією є звернення уповноваженої особи Товариства до митного органу за місцем його реєстрації для оформлення попередньої митної декларації для прискорення виконання митних формальностей.   Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів. МД та інші документи подаються до митниці в електронному або у паперовому виглядах. МД на паперовому носії супроводжується її електронною копією. ПМД приймається митним органом у разі, коли перевіркою встановлено, що в ній містяться усі необхідні відомості щодо вантажу і до неї додано усі документи, що вимагаються. У разі відсутності на момент подання попередньої митної декларації оригіналів документів дозволяється подання їх копій. Прийняття декларації засвідчується посадовою особою митниці, яка її прийняла, шляхом проставлення на ній відбитка відповідного митного забезпечення («Під митним контролем» у графі D) та інших відміток (номера декларації, дати та часу її прийняття тощо).  Якщо попередня митна декларація містить лише відомості, достатні для ввезення товарів для випуску товарів декларантом або уповноваженою ним особою подається додаткова декларація.    Попередня митна декларація, за якою органом фіскальної служби здійснено випуск товарів відповідно до заявленого митного режиму або попередня митна декларація разом з додатковою декларацією, поданою відповідно до ч. 13 ст. 259 МКУ, становлять митну декларацію, заповнену в звичайному порядку (ч. 14 ст. 259 МКУ). З моменту прийняття органом доходів і зборів митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення. Вантажна митна декларація заноситься до Центральної бази даних протягом 4-х годин з моменту оформлення декларації. Статтею 287 Митного кодексу України, майно, яке ввозиться в Україну для здійснення підприємницької діяльності на строк не менше трьох років, звільняється від обкладання ввізним митом, за умови, якщо товари відповідають визначенню основних фондів. Податковим кодексом України передбачено, що операції з передачі інвестиції як внеску в статутний фонд юридичної особи відповідно підлягають обкладанню акцизом і податком на додану вартість на загальних підставах. Далі майнова інвестиція прибуває на кордон, де прикордонна митниця звіряє відомості ВМД у Центральній базі даних з даними перевізника та вантажу та проводить його огляд. За відсутності зауважень вантаж направляється на внутрішню митницю для подальшого оформлення. Важливим є надання зареєстрованого у встановленому законодавством порядку статуту підприємства із переліком майна, що ввозиться та документів, що підтверджують вартість інвестицій (наприклад, рахунок-проформа), в якому має бути зазначено донора й реципієнта інвестицій, повний опис товарів, умови поставки і т.д. Митницею проводиться звіряння відомостей з наданих документів відомостям вказаним у ВМД та наявним вантажем. Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митниці товарів, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей. Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей відповідно до заявленого режиму імпорту, що засвідчується посадовими особами митниці шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії та здійснюється видача митної декларації та документів декларанту.

3. Фактичне внесення іноземної інвестиції.

До 07.10.2016 діяв Порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, за яким для державної реєстрації іноземних інвестицій обов’язковим було проставляння відмітки на інформаційному повідомленні Фіскалами за місцем здійснення інвестицій, але Постановою КМУ від 27.09.2016 цей Порядок було визнано нечинним, тому можна дійти висновку, що інформаційне повідомлення для підтвердження фактичного внесення іноземних інвестицій більше до ДФС не подається.

4. Державна реєстрація іноземних інвестицій.

Нині законодавець намагається спростити процедуру залучення іноземних інвестицій в Україну. Це пояснює велику кількість нормативно-правових актів, що вивертають шиворіт-навиворіт процедуру легалізації внесків іноземців. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» від 31.05.2016 до низки нормативно-правових актів внесені зміни: виключено статтю з Господарського кодексу України, що регламентувала державну реєстрацію іноземних інвестицій, а тому немає чіткої регламентації повноважень у сфері реєстрації державних органів та органів місцевого самоврядування, з Закону України «Про режим іноземного інвестування» виключено словосполучення державна реєстрація та відповідні статті. А також, Постановою Кабінету міністрів України від 27 вересня 2016 року № 661 було визнано нечинним Порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання. З цього можна дійти висновку, що наразі адміністративні послуги з державної реєстрації іноземних інвестицій не надаватимуться.

Оставить комментарий