Вход

Оценка оборудования, транспортных средств

Jwtyrf nhfycgjhnfОцінка транспортних засобів являє собою визначення ринкової вартості об'єктів рухомого майна, які використовуються при перевезенні пасажирів, вантажів і товарів.

У процесі оцінки транспорту враховуються такі параметри як: технічний стан об'єкта, фізичний знос, функціональний знос.
Транспорт, незалежно від сфери застосування, - наземний, повітряний, водний транспорт - є складним по конструкції об'єктом. Як наслідок, вартісна оцінка транспорту не представляється можливою без залучення експертів техніків. Тільки професіонал здатний винести компетентну думку щодо вартості транспортного засобу.
Компанія "ОлБізСервіс" надає послуги з оцінки вартості наступних видів транспортних засобів:
   • оцінка автотранспорту (легкових і вантажних автомобілів, мотоциклів, автобусів, причепів та ін.), будівельної та дорожньої техніки (екскаватори, бульдозери, крани та ін.);
   • оцінка залізничного транспорту;
   • оцінка повітряних суден і літальних апаратів;
   • оцінка річкових і морських суден.

Вартість і терміни оцінки автотранспортних засобів

 

Тип об'екта оцінкиВартість роботи, грн.Термін виконання, робочих днів
Автотранспортні засоби

Легковий автомобіль – від 450 грн.

Вантажний автомобіль – від 750 грн.

Трактор, автобус і пр. – від 850 грн.

2-3
Залізничний транспорт від  1 000 грн 2-3
Повітряні судна і літальні апарати від 15 000 грн 4-5
Річкові і морські судна від 6 000 грн 4-5

 

Вартість проведення робіт з оцінки транспортних засобів залежить від:
   • Характеристик об'єкта оцінки та його складу, кількості
   • Терміновості виконання робіт
   • Цілі оцінки
   • Повноти наданої інформації
   • Наявності або відсутності ушкоджень

Документи для оцінки автотранспорту фізичним особам:
   • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (Технічний паспорт автомобіля)
   • Паспорт
   • Ідентифікаційний код
Документи для оцінки автотранспорту юридичним особам:
   • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (Технічний паспорт автомобіля)
   • Реквізити юридичної особи
Документи для оцінки повітряних суден і літальних апаратів, річкових і морських суден, залізничного транспорту:
   • Правовстановлюючі документи на транспорт
   • Документи на транспорт, що відображають кількісні, якісні, технічні характеристики майна
   • Відомості про Замовника оцінки


Перелік документів для оцінки носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача з об'єктом оцінки і цілями оцінки.
Документи необхідні для оцінки Ви можете надати зручним для Вас способом за результатами узгодження з оцінювачем.

Для чого потрібна оцінка:
   • страхування об'єкта;
   • внесок у статутний капітал;
   • переоцінка активів;
   • постановка на баланс;
   • здійснення угоди купівлі продажу;
   • з метою застави;
   • при вирішенні майнових спорів у судовому порядку (оцінка для суду);
   • при прийнятті управлінських та інвестиційних рішень;
   • при розробці інвестиційних проектів та залучення інвесторів;
   • для оформлення у спадщину;
   • передача в довірче управління;
   • передача в оренду;
   • визначення початкової ціни на торгах;
   • інші операції, пов'язані з реалізацією майнових прав.

Оцінка обладнання, устаткування
Термін виконання та вартість роботи визначається кількістю позицій у завданні на оцінку, а також типом обладнання. Наприклад, оцінити 50 одиниць сучасних комп'ютерів і типових меблів значно простіше, ніж один нерозповсюджений або спеціалізований верстат або технологічну лінію.

Для формування вартості робіт необхідно надати перелік об'єктів для оцінки.
У загальному вигляді, документи для проведення оцінки наступні:
   • Правовстановлюючі документи на обладнання (контракт, договір купівлі-продажу, міни та ін.)
   • Технічні документи (технічний паспорт тощо.)
   • Відомості про Замовника оцінки

Перелік документів для оцінки носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача з об'єктом оцінки і цілями оцінки.

Документи необхідні для оцінки Ви можете надати зручним для Вас способом за результатами узгодження з оцінювачем.

Вартість і терміни оцінки обладнання, устаткування

Тип об'екта оцінкиВартість роботи, грн.Термін виконання, робочих днів
Серійне та типове обладнання, за одиницю* 450 грн 2-3
Унікальне та спеціальне обладнання, за одиницю від 2 500 грн 4-5
Універсальна технологічна лінія від 2 500 грн 4-5
Спеціальна технологічна лінія від 3 500 грн 4-5
Технологичний комплекс від 8 000 грн 5-10
Оргтехніка, засоби зв’язку, обчислювальна техніка, меблі, предмети інтер'єру, тощо, за одиницю * 50 – 100 грн 2-3

Вартість проведення робіт з оцінки обладнання залежить від:
   • Характеристик об'єкта оцінки та його складу, кількості
   • Терміновості виконання робіт
   • Цілі оцінки
   • Повноти наданої інформації
   • Наявності або відсутності ушкоджень
* При оцінці декількох ідентичних, суміжних об'єктів в одному звіті, вводиться понижувальний коефіцієнт 0,2-0,5.

Оцінка устаткування актуальна, в першу чергу, для промислових підприємств. Згідно зі статистикою, майже половину активів таких підприємств складають технологічні машини й устаткування. Однак оцінка вартості може бути необхідною й іншим типам обладнання: будівельного і ремонтного, офісного та торгового, різного інструменту і т.д.


Технологічні машини, обладнання та інше рухоме майно є одними з основних активів будь-якого підприємства. Від якості їх роботи багато в чому залежить ефективність функціонування самого підприємства. З часом обладнання приходить в непридатність або відбувається його моральне старіння. Незалежна оцінка обладнання та машин спрямована в основному на визначення ринкової вартості верстатного (машинного) парку, офісного обладнання та інших основних засобів.

Це дозволить оцінити ефективність їх роботи, а також знайти більш вигідне застосування для їх використання. Цілком можливо, що іноді набагато більш ефективно продати невикористовувані основні засоби або здавати їх в оренду. При цьому вони будуть приносити набагато більше прибутку, ніж просто простоюючи у вас на складах.


Коректна оцінка вартості обладнання вимагає надання максимально повної інформації про об'єкт. Ця інформація міститься в технічній документації до обладнання:
   • країна виробництва, фірма-виробник, модель;
   • рік випуску і рік введення в експлуатацію;
   • призначення обладнання;
   • основні технічні характеристики.
Для більш точної оцінки вартості, бажано додатково надати:
   • довідку про первісну, залишкової балансової вартості;
   • інвентарну картку;
   • відомості про проведені поточні та капітальні ремонти, консервації;
   • опис виробленої продукції, продуктивності;

Особливості оцінки обладнання
Обладнання відноситься до рухомого майна і має ряд своїх особливостей:
   • Складність ідентифікації. Приміром, великі технологічні комплекси, що мають власний фундамент можна віднести до нерухомості; невелике обладнання - до оборотних засобів. При цьому не на всіх підприємствах ведеться детальний облік обладнання.
   • Технічна складова. Оцінка устаткування зав'язана на його технічні характеристики, що вимагає певної підготовки оцінювача.
   • Висока зношуваність і швидке старіння. Як правило, обладнання застаріває набагато швидше інших активів. Застарівання може бути як фізичним, так і моральним - постійно з'являються поліпшені моделі.
   • Відсутність або обмеженість аналогів. Устаткування має різноманітні модифікації і характеристики, при цьому воно нерідко вузькоспеціалізоване або виготовляється за індивідуальними замовленнями.
   • Вплив на оцінку вартості бренду.
Для чого потрібна оцінка:
   • страхування об'єкта;
   • внесок у статутний капітал;
   • переоцінка активів;
   • постановка на баланс;
   • здійснення угоди купівлі продажу;
   • з метою застави;
   • проходження митного контролю;
   • при вирішенні майнових спорів у судовому порядку (оцінка для суду);
   • при прийнятті управлінських та інвестиційних рішень;
   • при розробці інвестиційних проектів та залучення інвесторів;
   • для оформлення у спадщину;
   • передача в довірче управління;
   • передача в оренду;
   • передача в лізинг;
   • визначення початкової ціни на торгах;
   • інші операції, пов'язані з реалізацією майнових прав;
   • при ліквідації та утилізації майна