Вход

Оценка бизнеса

Оцінка бізнесаОдним з основних напрямків нашої компанії є оцінка бізнесу. Даний вид оціночних послуг є одним з найбільш складних і трудомістких видів, який вимагає професійного підходу до виконання робіт.
Оцінка бізнесу - це визначення вартості всього майна підприємства, тобто нерухоме майно, обладнання, транспорт, інвестиції, нематеріальні активи, боргові зобов'язання, інтелектуальна власність.
Оцінка бізнесу (підприємства) є одним з ключових елементів у процесі бізнес - планування, який допомагає інвестору передбачити труднощі і продумати подальші кроки при веденні, розвитку бізнесу.
Для комплексної оцінки бізнесу потрібно підготувати чимало документів і пояснювальної інформації. Ось приблизний перелік необхідних відомостей:
   • Статутні документи.
   • Реєстраційні документи.
   • Емісійні документи (для акціонерних товариств).
   • Коротка довідка про види діяльності підприємства і його організаційну структуру.
   • Бухгалтерська звітність (форми 1 і 2) за останні 3 - 5 років, аудиторські висновки по ній (якщо проводилася перевірка).
   • Повний перелік основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, проспекти емісії, звіти про підсумки випуску (у разі наявності) із зазначенням ідентифікаційних даних.
   • Повний перелік активів підприємства, які не є основними засобами (запаси, фінансові вкладення та ін.).
   • Перелік дебіторів із зазначенням величини заборгованості, дати виникнення і оцінки надійності дебітора.
   • Бізнес-план на найближчі 3 - 5 років з вказівкою планованої валової виручки за товарами / послугами, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку - по роках.
   • При наявності дочірніх компаній, за ним надаються всі ті ж дані, що і по оцінюваної компанії.
   • Правовстановлюючі документи на об'єкти інтелектуальної власності.
   • Документи, що підтверджують права власності на об'єкти нерухомості.

Залежно від тих активів, якими володіє підприємство, склад необхідних документів може змінюватися. Для простих завдань (таких як, наприклад, оцінка частки в ТОВ для нотаріуса) склад необхідних документів мінімальний - це статут, свідоцтво реєстрації, бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки на дату оцінки.


Що дає, в кінцевому рахунку, оцінка вартості бізнесу?
   • Збільшення ефективності управління компанією;
   • Обгрунтування прийняття інвестиційного рішення;
   • Основу для розробки грамотного бізнес-плану;
   • Плавне проведення реструктуризації підприємства (ліквідації, поглинання, виділення, злиття);
   • Інформацію про поточну ринкову вартість компанії у разі здійснення операцій купівлі-продажу або при виході одного або декількох учасників з товариства;
   • Визначення вартості цінних паперів компанії, часткою в капіталі у разі проведення з ними різних операцій;
   • Визначення кредитоспроможності компанії і величини вартості застави при кредитуванні;
   • Виявлення реальної ринкової вартості майна компанії при здійсненні страхових операцій;
   • Виважене оподаткування підприємства;
   • Внесення до статутного капіталу вкладів засновників;
   • Викупу акцій у акціонерів;
   • Проведення товариством емісії акцій;
   • Визначення величини орендної плати при здачі бізнесу в оренду;
   • Оскарження судового рішення про вилучення власності, коли відшкодування від вилучення штучно занижено;
   • Переоцінка активів компанії, у тому числі для МСФЗ;
   • При стратегічному плануванні розвитку компанії;
   • При вступі у спадок для вчинення нотаріальних дій.

Вартість оціночних робіт з орієнтовним рівнем цін

Тип об'екта оцінкиВартість роботи, грн.Термін виконання, робочих днів
Підприємство (бізнес) від 15 000 грн від 10 дней
Майновий комплекс від 10 000 грн від 5 дней